top of page

Avís legal

Us agraïm que hàgiu decidit visitar-nos. Volem que la seva experiència a la nostra Web sigui el millor possible.

L'accés i la navegació al lloc web, o l'ús dels serveis del mateix, impliquen l'acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per a certes promocions, així com de les Polítiques de Privadesa i de les Cookies, relacionades amb la normativa vigent en la matèria de Protecció de Dades Personals. Si us plau, us recomanem que les llegiu amb atenció per saber quin tipus de dades es recullen a través de la nostra Web, amb quines finalitats i quins drets relacionats amb això us concerneixen.

1.- Informació Legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:

L'accés a la Web suposa l'acceptació expressa de l'Usuari a les presents Condicions Generals d'Ús, que podran ser modificades totalment o parcialment o substituïdes per altres, pel titular i en qualsevol moment sense avís previ. Us recomanem que accediu a les presents condicions de tant en tant per comprovar les vostres possibles modificacions, que es publicaran en el mateix apartat.

Identitat: Garmo Blanco, SL

CIF: B-98097710

Adreça: Plaça d'Espanya, 2, 46007 València, València

Correu electrònic: info@clinicasnoudent.com

URL: www.clinicasnoudent.com

2.- Condicions Generals d'Ús

 Les següents Condicions Generals regulen l'ús i accés al portal Web, la finalitat del qual és establir pautes de bon ús i comportament de la mateixa. Garmo Blanco SL, posa a disposició dels usuaris informació sobre l'ús, els serveis i els continguts que s'allotgen a la web. A través d'aquesta, l'usuari pot tenir accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o altres dades rellevants ofertes a través de la pàgina web són realitzades, proporcionades i actualitzades per Proveïdors i terceres empreses. Garmo Blanco SL no és, en cap cas, responsable d'aquestes dades i informacions ni assumeix cap obligació sobre aquestes dades.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei ia les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, a les Condicions Particulars que es puguin establir per al possible accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment els altres usuaris de la mateixa.

En cas d'incompliment total i/o parcial per l'Usuari de les presents condicions Generals d'Ús, Garmo Blanco SL es reserva el dret de denegar l'accés a la Web, sense avís previ a l'Usuari.

3.- Obligacions Generals de l'Usuari

L'usuari, en acceptar les presents condicions generals d'ús, s'obliga expressament a:

· No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que n'impedeixi la normal utilització.

· Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d'accés associades al nom d'usuari, i és responsable de la utilització d'aquestes claus d'accés personals i intransferibles per part de tercers.

· No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d'altres usuaris com de terceres empreses alienes a Garmo Blanco SL.

· No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb fins il·lícits i/o expressament prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, així com a les condicions particulars que, si escau, s'estableixin per a determinades aplicacions i/o utilitats i que resultin contraris als drets i interessos de Garmo Blanco, SL, els seus usuaris i/o tercers.

· No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres

 

Usuaris i visitants de  Garmo Blanco SL

L'Usuari respondrà dels tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que Garmo Blanco SL o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes condicions Generals d'Ús” o de la llei en relació amb l'accés i/o la utilització de la pàgina.

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquestes (incloent-hi textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, dels quals és titular o dels que siguin titulars tercers que autoritzen el propietari a la seva utilització, entre d'altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dels quals Garmo Blanco SL és titular u ostenta autorització per a la seva utilització i comunicació pública dels legítims titulars de les mateixes.

L'Usuari s'obliga a fer servir els continguts de manera diligent i correcta, d'acord amb la llei, la moral i l'ordre públic. Garmo Blanco SL autoritza l'Usuari per visualitzar la informació que conté aquest lloc web, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l'ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Garmo Blanco SL o dels legítims titulars de les mateixes.

L'Usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta Web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.

5.- Enllaços

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines web de tercers s'han establert únicament com a utilitat per a l'usuari. Garmo Blanco SL no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del contingut.

Garmo Blanco SL no assumeix cap responsabilitat La derivada de l‟existència d‟enllaços entre els continguts d‟aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre Garmo Blanco SL i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin .

Per fer enllaços amb la pàgina web serà necessària lautorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

6.- Responsabilitat

Garmo Blanco SL no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del portal que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d'aquells que siguin produïts per l'existència de virus informàtics a Internet.

Garmo Blanco SL no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per:

1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors a les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de Garmo Blanco SL;

2. Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;

3. Ús indegut o inadequat de la pàgina web de Garmo Blanco SL

4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades.

Garmo Blanco SL no és responsable ni en cap cas respondrà davant dels usuaris i tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a Garmo Blanco SL que comporti o pugui suposar la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal

 Tota la política de tractament de dades personals la trobareu a la Política de Privadesa, que forma part integrant d'aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem col·locat en un document a part: Política de Privadesa.

8.- Legislació

Aquest Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran dacord amb la Legislació Espanyola. L'usuari, pel sol fet d'accedir a la pàgina web o obtenir la condició d'usuari registrat, atorga, de forma irrevocable, el seu consentiment que els tribunals competents per defecte puguin conèixer qualsevol acció judicial derivada o relacionada amb aquestes condicions, o amb el seu ús d'aquest Lloc o la navegació realitzada pel mateix Lloc.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no sigui de naturalesa essencial per a la seva existència, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.

bottom of page