top of page

Política de privadesa

La Política de Privadesa forma part de l'Avís Legal que regeix la Pàgina Web: www.clinicasnoudent.com juntament amb la Normativa d'Ús de Cookies.

La pàgina Web www.clinicasnoudent.com ca titularitat de Garmo Blanco SL i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació daquestes dades.

Garmo Blanco SL es reserva el dret a modificar o adaptar aquesta Política de Privadesa en tot moment. Per tant, us recomanem que reviseu la mateixa cada vegada que accediu a la Pàgina Web. En cas que usuari s'hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, en accedir-hi, se l'informarà en cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.

Qui és el responsable del tractament?

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja sigui per la navegació a la mateixa, així com tots aquells que ens puguis facilitar als formularis de contacte, via email o per telèfon, seran demanats i tractats per el Responsable del Fitxer, les dades del qual s'indiquen a continuació:

Identitat: Garmo Blanco SL
CIF: B-98097710

Adreça: Plaça d'Espanya, 2, 46007 València, València
Correu: info@clinicasnoudent.com
URL: clinicasnoudent.com

Quins són els teus drets pel que fa al tractament de les teves dades?

 Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre l'existència del tractament de les seves dades personals, accedir a la informació i dades personals que Garmo Blanco SL, té, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en la seva cas, sol·licitar la supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o linteressat retiri el consentiment que hagi atorgat.

En determinats supòsits, l'interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què només les conservarem d'acord amb la normativa vigent.

En alguns casos, podeu exercitar el vostre dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurades en un format adequat, d'ús comú o lectura mecànica a vostè o el nou responsable del tractament que designeu.

Teniu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l'heu atorgat.

Garmo Blanco SL disposa de formularis per a l'exercici de qualsevol dels esmentats drets, per a la qual cosa haurà de posar-se en contacte amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònica info@clinicasnoudent.com, sol·licitant el model que necessiti. De la mateixa manera, podeu utilitzar els que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers posen a disposició dels interessats.

Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o anar acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s'actua per mitjà de representant, a més, haurà d'anar acompanyat de la còpia de DNI o signatura electrònica.

Els formularis hauran de ser presentats presencialment al domicili de Garmo Blanco SL indicat anteriorment o, si escau, enviat per correu electrònic.

Teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que considereu que no s'ha atès convenientment la sol·licitud dels vostres drets.

 

El termini màxim per resoldre per Garmo Blanco, SL és d'un mes, a comptar de la recepció efectiva de la teva sol·licitud per part nostra.

Quines dades recopilem a través de la pàgina web?

Dades emmagatzemades per la navegació i ús de la Pàgina Web

Pel simple fet de navegar a la Pàgina Web, de Garmo Blanco SL, recopilarà informació referent a:

 • Adreça IP

 • Versió del navegador

 • Sistema operatiu

 • Durada de la visita o navegació per la pàgina web

Aquesta informació es pot emmagatzemar mitjançant Google Analytics, per la qual cosa ens remetem a la Política de Privadesa de Google, ja que aquest recull i tracta aquesta informació.http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

De la mateixa manera, a la Pàgina Web es pot facilitar la utilitat de Google Maps, la qual podria tenir accés a la teva ubicació, en cas que li ho permetis, per tal de facilitar-te una major especificitat sobre la distància i/o camins les nostres seus. En aquest sentit, ens remetem a la Política de Privadesa utilitzada per Google Maps, per tal de conèixer l'ús i el tractament d'aquestes dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

La informació que nosaltres fem servir no estarà relacionada amb un usuari concret i s'emmagatzemarà a les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores a la Pàgina Web, sobre els nostres productes i/o serveis i ens ajudarà a millorar la nostra estratègia comercial . Les dades no seran comunicades a tercers.

Registre de l'usuari a la pàgina web

Per accedir a determinats productes i/o serveis, pot ser necessari que l'usuari es registri a la pàgina web. Per això, al formulari de registre, se sol·liciten una sèrie de dades personals. Les dades necessàries i obligatòries a facilitar per l'usuari per dur a terme aquest registre, estan marcades amb el símbol *. En cas de no facilitar aquests camps, no es durà a terme el registre.

L'usuari i la contrasenya generats són personals i intransferibles, i l'usuari és responsable de la seva custòdia. No recomanem que l'apunti a algun lloc i tampoc que la notifiqui tercers. Us recordem que el sistema disposa d'una funcionalitat per restablir contrasenya que pot ser usat en cas de necessitat de restablir-la.

En aquest cas, les dades de navegació s'associaran a les de registre de l'usuari, identificant el mateix usuari concret que navega per la pàgina web. D'aquesta manera, personalitzar l'oferta de productes i/o serveis que, segons el nostre criteri, més s'ajusti a l'usuari, així com recomanar-vos determinats productes i/o serveis.

Les dades de registre de cada usuari s'incorporaran a les bases de dades de Garmo Blanco SL juntament amb l'historial d'operacions realitzades per aquest, i s'emmagatzemaran mentre no s'elimini el compte de l'usuari registrat. Un cop eliminat aquest compte, aquestes dades seran apartats de les nostres bases de dades, mantenint-les durant 10 anys aquelles dades relatives a les transaccions realitzades, sense que s'hi accedeixin o alterin, a fi de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no estiguin vinculades a les transaccions realitzades es mantindran durant un període de 10 anys llevat que retiri el consentiment, cas en què seran eliminades immediatament.

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és l'execució d'un contracte entre les parts, en què l'usuari sol·licita de Garmo Blanco SL, una sèrie de productes/serveis/utilitats.

Les finalitats del tractament seran les següents:

 1. Gestionar l'alta a l'àrea de registre d'usuari i accedir a la pàgina

 2. Gestionar la compra dels productes i/o serveis posats a la teva disposició a través de la pàgina

 3. Mantenir-lo informat de la tramitació i estat dels seus

 4. Respondre a la vostra sol·licitud d'informació

 5. Gestionar totes les utilitats que pugui oferir la plataforma.

Així, us informem que podreu rebre comunicacions via email i/o al vostre telèfon, per tal d'informar-vos de possibles incidències, errors, problemes i/o estat de les vostres comandes.

Per a l'enviament de comunicacions comercials, se sol·licitarà el consentiment exprés de l'usuari a l'hora de fer el registre. Referent a això, l'usuari podrà revocar el consentiment prestat, adreçant-se a Garmo Blanco, SL, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, a cada comunicació comercial, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa a la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d'un link i/o adreça de correu electrònic.

Dades facilitades al formulari de contacte

 Poden posar-se en contacte directament amb nosaltres a través de correu-e, «Contacta amb Nosaltres», etc. facilitats a la Pàgina Web. Per això, cal que l'Usuari s'identifiqui i indiqui les dades personals, a fi que Garmo Blanco, SL, pugui contactar amb l'usuari, en cas que sigui necessari per atendre la seva sol·licitud d'informació. Les dades necessàries i obligatòries a facilitar per l'usuari per dur a terme aquest registre, estan marcades amb el símbol *. En cas de no facilitar aquests camps, no es permetrà l'enviament de la vostra petició.

Aquestes dades personals seran incorporades a les bases de dades de Garmo Blanco SL, qui en conservarà les mateixes per contestar la seva sol·licitud i/o petició d'informació i, després d'això, seran eliminades en el termini de 10 anys.

La base legal per al tractament d'aquestes dades és el consentiment de l'usuari que sol·licita informació o té la necessitat de mantenir contacte amb Garmo Blanco SL.

Les finalitats del tractament seran les següents:

 1. Gestionar les consultes o sol·licituds d'informació que ens envieu a través de la Pàgina Web, correu electrònic o telèfon.

 2. Enviament de comunicacions, promocions especials, notícies o accions que resultin del teu interès o ens demanis fins i tot per mitjans electrònics. Com que es tracta d'una finalitat accessòria a la principal, hauràs de marcar la casella habilitada a aquest efecte.

Les dades personals que ens facilitis per aquest mitjà no seran comunicades a tercers, sent Garmo Blanco SL qui doni, directament resposta a aquest tipus de consultes.

Treballa amb nosaltres

En el cas que ens faciliti el seu currículum vitae, ja sigui per mitjà de la Pàgina Web, correu electrònic o físicament al domicili o qualsevol seu de Garmo Blanco SL els incorporarà a la base de dades. El currículum serà emmagatzemat durant el termini d'1 any, després del qual, en cas de no haver-nos posats en contacte amb tu, serà eliminat.

La base legal per al tractament es basarà en el consentiment exprés atorgat per l'interessat per al tractament de les dades contingudes al currículum en remetre'l i marcar la casella habilitada a aquest efecte.

La finalitat del tractament és incorporar-lo a presents i futurs processos de selecció de Garmo Blanco SL.

En cas que finalment, l'interessat s'incorpori com a empleat a Garmo Blanco SL, les seves dades s'incorporaran a una base de dades propietat del mateix, a fi de gestionar internament la relació laboral empleat-ocupador.

 

bottom of page